Usługi rzecznika patentowego

Rzecznik patentowy to profesjonalny pełnomocnik w sprawach własności przemysłowej. Kompetencje rzecznika to m.in. ochrona patentów i objętych nimi wynalazków oraz troska o zastrzeżony znak towarowy. Usługi rzecznika patentowego obejmują też ochronę wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych. Wolno mu działać przed Urzędem Patentowym oraz zgłaszać wzory i znaki towarowe Wspólnoty Europejskiej w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante w Hiszpanii. Ma również możliwość bronienia patentów i innych praw wyłącznych przed sądami (zarówno powszechnymi do sądu apelacyjnego włącznie, jak i administracyjnymi, nie wyłączając Naczelnego Sądu Administracyjnego - por. zwłaszcza informacje o skardze kasacyjnej).

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony. Staram się tu odpowiedzieć na niektóre pytania związane z ochroną własności intelektualnej. Jak jak opatentować wynalazek? Jak zastrzec znak towarowy? Ile wynosi koszt patentu? Co to jest licencja wyłączna? Na czym polega naruszenie prawa do znaku towarowego? Czym jest nieuczciwa konkurencja i na czym polega zwalczanie nieuczciwej konkurencji? Z jakich elementów składa się ochrona własności przemysłowej? Jak kształtuje się ochrona znaków towarowych? Na co udzielane są patenty? Jak zwalczać sprzedaż produktów określanych kolokwialnie jako podróbki? Co zyskujemy wszczynając postępowanie sporne? Do czego potrzebna jest rejestracja znaku towarowego? Czym zajmuje się Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej? Co wynika z ustawy - Prawo własności przemysłowej? Co to są wynalazki, wzory przemysłowe, wzory użytkowe? Czym znak towarowy Wspólnoty różni się od innych znaków towarowych?

Zachęcam też do zapoznania się z pytaniami prawnymi, na które już odpowiedziałem, a także do odwiedzenia działu poświęconego świadczonym przeze mnie usługom adwokackim.

Jeśli zdecydowali się Państwo na usługi kancelarii rzecznika patentowego i biura patentów, proszę o kontakt.