Samodzielne wyszukiwanie znaków w rejestrach

Rejestrów jest mnóstwo, niemniej spróbuję tu w krótkich słowach przekazać najważniejsze informacje. W Polsce warto pamiętać o trzech:

Po pierwsze, baza Urzędu Patentowego RP. To w niej znajdują się informacje o znakach chronionych na podstawie ustawy - Prawo własności przemysłowej. Wchodzimy na stronę Urzędu Patentowego (uprp.pl). Klikamy umieszczone z prawej strony hasło "Wyszukiwarka Przedmiotów Chronionych". Zaznaczamy kwadracik "Znaki towarowe" i zaczynamy poszukiwania. Jak? Opisać to w jakiś ogólny sposób jest niestety dosyć trudno, bo każdy szuka przecież czegoś innego. Pozostaje metoda prób i błędów :)

Po drugie, rejestr EUIPO, czyli Urzędu Własności Intelektualnej UE. Wyszukacie w niej Państwo znaki, których ochrona rozciąga się na terytorium Polski na podstawie regulacji unijnych.

Po trzecie wreszcie, zasoby Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Tam też znajduje się mnóstwo danych o markach zarejestrowanych ze skutkiem na Polskę.