Ochrona własności przemysłowej

W dużym uproszczeniu ochrona własności przemysłowej dzieli się na kilka dziedzin. Przede wszystkim różne są postacie tej własności. W zależności od tego, co podlega ochronie (czyli - mówiąc fachowo - jest przedmiotem ochrony), w grę wchodzić może ochrona własności przemysłowej w postaci:

Wyróżnić też należy regulacje proceduralne, w tym dotyczące postępowań sądowych. Na prawo ochrony własności przemysłowej składają się także przepisy o Urzędzie Patentowym RP.