Licencja wyłączna

Licencja wyłączna to umowa pozwalająca korzystać z jej przedmiotu z wyłączeniem innych podmiotów (stąd nazwa). Owym przedmiotem może być zarówno utwór w rozumieniu prawa autorskiego (np. film, powieść czy piosenka), jak i aktywa objęte prawem własności przemysłowej (wynalazek, znak towarowy, wzór przemysłowy itp.).

Udzielenie licencji wyłącznej wymaga zachowania formy pisemnej. Bez tego o zawarciu umowy nie ma mowy.

Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy dotyczącej licencji wyłącznej, proszę o kontakt.