Paweł Wrześniewski, rzecznik patentowy

Jestem prawnikiem, w Uniwersytecie Warszawskim ukończyłem kolejno studia magisterskie (2002 r.), doktoranckie (2007 r.) i podyplomowe studium prawa własności przemysłowej (2007 r.). Rzecznikiem patentowym zostałem w 2008 r., jestem również adwokatem. Zajmuję się świadczeniem fachowej pomocy prawnej w praktyce, dysponuję też solidnym warsztatem teoretycznym. Napisałem kilka książek prawniczych (Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, a także Charakter prawny zapisu na sąd polubowny oraz Ustawa o fundacjach. Komentarz praktyczny. Wzory pism.), komentuję też przepisy w internecie. Poza tym od przeszło dziesięciu lat na łamach prasy przybliżam Czytelnikom złożone zagadnienia prawne. Przez ten czas kilkuset przynajmniej artykułami pomogłem tysiącom ludzi. Publikowałem w wielu ogólnopolskich czasopismach, głównie dziennikach Prawo i Gospodarka oraz Rzeczpospolita. Moje teksty pojawiały się też w fachowym miesięczniku Rachunkowość, poczytnym Dzienniku Gazecie Prawnej i poświęconym giełdzie periodyku Nasz Rynek Kapitałowy. Wiele z tych publikacji dotyczyło właśnie wynalazków, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, procedur sądowych i urzędowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji itp. W 2005 r. prezes Rady Ministrów docenił mój wkład w popularyzację problematyki własności przemysłowej, przyznając państwową odznakę Za zasługi dla wynalazczości.

Tutaj znajduje się lista wybranych publikacji, jakie poświęciłem obowiązującym regulacjom.

Odznaka