Komentarz do art. 13 uznk (naśladowanie produktów)

Spis treści

Art. 13. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest naśladowanie gotowego produktu, polegające na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji jest kopiowana zewnętrzna postać produktu, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu.

2. Nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji naśladowanie cech funkcjonalnych produktu, w szczególności budowy, konstrukcji i formy zapewniającej jego użyteczność. Jeżeli naśladowanie cech funkcjonalnych gotowego produktu wymaga uwzględnienia jego charakterystycznej formy, co może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu, naśladowca jest zobowiązany odpowiednio oznaczyć produkt.

[Zastrzeżenie]

Choć niektórych dziwi to niepomiernie, warto pamiętać, że co do zasady naśladownictwo jest dopuszczalne. Generalnie przyjmuje się, że tak jest lepiej - konsumenci mają dzięki temu produkty, jakich potrzebują i tyle, ile potrzebują. Wszystko jednak w rozsądnych granicach. Wiadomo, iż każdy wyrób ktoś musiał kiedyś obmyślić, zaprojektować, zainwestować weń itd., stąd byłoby nierozsądne zniechęcać ludzi do tego typu aktywności pozbawianiem ich szans na zmonetyzowanie swego wysiłku poprzez umożliwienie innym bezczelnego kopiowania efektu tej pracy. Stąd warunek: jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu.

Producenci zdecydowanie nie powinni poprzestawać na ochronie gwarantowanej im komentowanym art. 13 u.z.n.k. Choćby dlatego, że to oni muszą w ewentualnym postępowaniu sądowym udowadniać, iż działanie konkurencji grozi wprowadzeniem klienteli w błąd. Znakomitym sposobem na poszerzenie jej jest zarejestrowanie na swą rzecz wzoru przemysłowego.

Naruszenie art. 13 oznacza nie tylko ryzyko poniesienia odpowiedzialności cywilnej. Grozi też za to poważna sankcja karna. Więcej na ten temat w komentarzu do art. 24 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie jest to zresztą jedyny przepis karny, który można przy tym naruszyć. Przykładowo, jeżeli naśladownictwo wiąże się z podrabianiem znaków identyfikacyjnych, w grę wchodzi również art. 306 Kodeksu karnego. [komentarz dodano 17 lutego 2017 r.]

Pytania?