Komentarz do art. 136 Pwp (wspólny znak towarowy i jego przykład)

Spis treści

Art. 136. 1. Organizacja posiadająca osobowość prawną, powołana do reprezentowania interesów przedsiębiorców, może uzyskać prawo ochronne na znak towarowy przeznaczony do używania w obrocie przez tę organizację i przez zrzeszone w niej podmioty (wspólny znak towarowy).

2. Zasady używania w obrocie wspólnego znaku towarowego przez organizację, o której mowa w ust. 1, oraz przez zrzeszone w niej podmioty określa regulamin znaku przyjęty przez tę organizację.

[Zastrzeżenie]

Powołanie do reprezentowania interesów gospodarczych można rozumieć na dwa sposoby: Po pierwsze, to ustawa musi przewidywać, że jakiś rodzaj osób prawnych powołuje się w tym celu. Przykładowo, zgodnie z ustawą o izbach gospodarczych izba gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej przedsiębiorców, w szczególności wobec organów władzy publicznej. Po drugie, wystarczy, że to sami założyciele rozstrzygają w pierwszych dokumentach o takich właśnie ambicjach powoływanej przez nich właśnie do życia organizacji. Osób prawnych mamy w Polsce multum (zainteresowanych odsyłam do dostępnego jeszcze chyba w sprzedaży komentarza do ustawy o fundacjach mego autorstwa - samego tylko wyliczenia znanych naszym przepisom osób prawnych uzbierało się tam kilka stron), z punktu widzenia art. 136 Prawa własności przemysłowej interesujące mogą być niektóre z nich, np. spółki kapitałowe, fundacje, spółdzielnie czy stowarzyszenia. Osobiście skłaniam się ku tej drugiej koncepcji.

Wspólnego znaku towarowego nie uda się zarejestrować tzw. ułomnej osobie prawnej! Powód jest prosty: podmioty takie mimo nieco przewrotnej nazwy nie mają osobowości prawnej.

Zabieg legislacyjny wykorzystany w komentowanym przepisie to znakomity przykład sformułowania przed ustawodawcę tzw. definicji legalnej.

Procedura uzyskiwania ochrony wspólnego znaku towarowego przebiega według tych samych z grubsza reguł, co każdego innego oznaczenia zgłaszanego do ochrony w Urzędzie Patentowym. Czyli bez podania się nie obejdzie :) Można też zajrzeć do komentarza do art. 121 Pwp.

PRZYKŁADY: Wspólnych znaków towarowych nie ma znowu tak wiele. Spośród zgłoszeń wpływających rokrocznie do Urzędu Patentowego te dotyczące znaków wspólnych można zazwyczaj policzyć na palcach jednej ręki. Jednym z nich jest chociażby oznaczenie Wypoczynek na wsi zastrzeżone na rzecz Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne". Szczególnie dociekliwym polecam też wrzucenie w wyszukiwarkę haseł typu "Cajamarca trademark cheese" czy "Melinda trademark apple" - naprawdę można w ten sposób dowiedzieć się ciekawych rzeczy. Jeśli ktoś z Państwa dysponuje informacją o innych tego typu znakach i chciałby ją tu umieścić, proszę o kontakt.

KOSZTY, OPŁATY: Pamiętajmy, że zgłoszenie wspólnego znaku towarowego kosztuje dwa razy więcej niż zwykłego znaku towarowego! Co do kosztów proponuję zajrzeć tutaj. [komentarz dodano 11 sierpnia 2018 r.]

Pytania?