Komentarz do art. 290 par. 1 Kodeksu postępowania cywilnego

Spis treści

Sąd może zażądać opinii odpowiedniego instytutu naukowego lub naukowo-badawczego. Sąd może zażądać od instytutu dodatkowych wyjaśnień bądź pisemnych, bądź ustnych przez wyznaczoną do tego osobę, może też zarządzić złożenie dodatkowej opinii przez ten sam lub inny instytut.

1. [Zastrzeżenie] Dowód z opinii instytutu to nie to samo, co dowód z opinii biegłego. Nieprawidłowości proceduralne związane z nierozróżnianiem tych pojęć można znakomicie wyzyskać dla sformułowania mocnego zarzutu w apelacji czy nawet skardze kasacyjnej. [komentarz dodano 10 sierpnia 2013 r.]