Art. 7811 Kpc (termin nadania klauzuli wykonalności)

Pozostałe przepisy Kodeksu postępowania cywilnego

Art. 7811. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności sąd rozpoznaje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia jego złożenia.

Tutaj dostępny jest tekst jednolity Kodeksu postępowania cywilnego.

Pytania?

Ostatnia aktualizacja: 17 września 2021 r.