Art. 778 Kpc (spółka cywilna - egzekucja)

Pozostałe przepisy Kodeksu postępowania cywilnego

Art. 778. Do egzekucji ze wspólnego majątku wspólników spółki prawa cywilnego konieczny jest tytuł egzekucyjny wydany przeciwko wszystkim wspólnikom.

Tutaj dostępny jest tekst jednolity Kodeksu postępowania cywilnego.

Pytania?

Ostatnia aktualizacja: 15 września 2021 r.