Art. 776 Kpc (definicja: co to jest tytuł wykonawczy)

Pozostałe przepisy Kodeksu postępowania cywilnego

Art. 776. Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Tutaj dostępny jest tekst jednolity Kodeksu postępowania cywilnego.

Pytania?

Ostatnia aktualizacja: 15 września 2021 r.