Art. 51 Kpc (zawiadomienie o podstawie wyłączenia)

Pozostałe przepisy Kodeksu postępowania cywilnego

Art. 51. Sędzia zawiadamia sąd o zachodzącej podstawie swojego wyłączenia.

Tutaj dostępny jest tekst jednolity Kodeksu postępowania cywilnego.

Pytania?

Ostatnia aktualizacja: 22 września 2021 r.