Art. 4841 Kpc (wniosek o wydanie nakazu zapłaty)

Pozostałe przepisy Kodeksu postępowania cywilnego

Art. 4841. Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wydaje się na wniosek powoda zgłoszony w pozwie.

Tutaj dostępny jest tekst jednolity Kodeksu postępowania cywilnego.

Pytania?

Ostatnia aktualizacja: 28 września 2021 r.