Art. 481 Kpc (wyznaczenie innego sądu)

Pozostałe przepisy Kodeksu postępowania cywilnego

Art. 481. W przypadku wyłączenia sędziego na podstawie art. 48 § 1 pkt 1-4 sąd występuje do sądu nad nim przełożonego o wyznaczenie innego sądu do rozpoznania sprawy, a sąd przełożony wyznacza inny równorzędny sąd.

Tutaj dostępny jest tekst jednolity Kodeksu postępowania cywilnego.

Pytania?

Ostatnia aktualizacja: 22 września 2021 r.