Art. 20 Kk (odpowiedzialność współdziałających)

Pozostałe przepisy Kodeksu karnego

Art. 20. Każdy ze współdziałających w popełnieniu czynu zabronionego odpowiada w granicach swojej umyślności lub nieumyślności niezależnie od odpowiedzialności pozostałych współdziałających.

Tutaj dostępny jest tekst jednolity Kodeksu karnego w formacie pdf.

Pytania?

Ostatnia aktualizacja: 19 września 2021 r.