Komentarz do art. 15 Kk (odstąpienie od popełnienia czynu)

§ 1. Nie podlega karze za usiłowanie, kto dobrowolnie odstąpił od dokonania lub zapobiegł skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego.

§ 2. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary w stosunku do sprawcy, który dobrowolnie starał się zapobiec skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego.

[Zastrzeżenie]

Komentowany przepis reguluje kwestię znaną w polskim prawie karnym jako czynny żal. Nie istnieje legalna definicja tego pojęcia. Pod pierwszym z linków można znaleźć nieco więcej na temat tego, jak słowo to jest rozumiane. [komentarz dodano 3 lutego 2017 r.]

Dominująca interpretacja jest taka, że dla oceny odstąpienia, zapobieżenia skutkowi (tudzież starań o takie zapobieżenie) jako dobrowolne nie ma znaczenia, że sprawca postąpił tak, bo nagle się przestraszył, zaczęły go dręczyć wyrzuty sumienia, ktoś go do tego przekonał, ulitował się nad ofiarą itp. Ważne, że mógł coś zrobić (albo ściślej: sądził, że może), ale nie zrobił.[komentarz dodano 3 lutego 2017 r.]

Nie należy mylić omawianych tu przepisów z tymi, które regulują czynny żal w Kodeksie karnym skarbowym. Ponieważ obie instytucje uregulowano inaczej, warto zapoznać się także ze stosownymi regulacjami K.k.s. [komentarz dodano 3 lutego 2017 r.]

Pytania?