Art. 14 Kk (kara za usiłowanie)

Pozostałe przepisy Kodeksu karnego

Art. 14. § 1. Sąd wymierza karę za usiłowanie w granicach zagrożenia przewidzianego dla danego przestępstwa.

§ 2. W wypadku określonym w art. 13 § 2 sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

Tutaj dostępny jest tekst jednolity Kodeksu karnego w formacie pdf.

Pytania?

Ostatnia aktualizacja: 19 września 2021 r.