Art. 13 Kk (usiłowanie popełnienia przestępstwa)

Pozostałe przepisy Kodeksu karnego

Art. 13. § 1. Odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje.

§ 2. Usiłowanie zachodzi także wtedy, gdy sprawca nie uświadamia sobie, że dokonanie jest niemożliwe ze względu na brak przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim czynu zabronionego lub ze względu na użycie środka nie nadającego się do popełnienia czynu zabronionego.

Tutaj dostępny jest tekst jednolity Kodeksu karnego w formacie pdf.

Pytania?

Ostatnia aktualizacja: 19 września 2021 r.