Znaki drogowe

[zastrzeżenie] Nie istnieje definicja legalna znaku drogowego. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym znaki i sygnały drogowe wyrażają ostrzeżenia, zakazy, nakazy lub informacje. Wyróżnia się znaki pionowe w postaci tarcz, tablic z napisami lub symbolami (które występują również w postaci znaków świetlnych) oraz znaki poziome w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni drogi.

Obecnie listę obowiązujących w Polsce znaków drogowych wraz z ich wyglądem, opisem itd. reguluje rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2002 r.

Poszczególne znaki drogowe:

ostatnia aktualizacja: 3 sierpnia 2018 r.