SR w Olsztynie - apelacja, adwokat, skarga kasac.

Apelacje od orzeczeń wydanych przez Sąd Rejonowy (SR) w Olsztynie rozpoznaje Sąd Okręgowy w Olsztynie. Z kolei od jego orzeczenia przysługuje niekiedy skarga kasacyjna albo kasacja do Sądu Najwyższego.

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.