SR w Lipnie - apelacja, adwokat, skarga kasac.

Apelacje od orzeczeń wydanych przez Sąd Rejonowy (SR) w Lipnie rozpoznaje Sąd Okręgowy we Włocławku. Z kolei od jego orzeczenia przysługuje niekiedy skarga kasacyjna albo kasacja do Sądu Najwyższego.

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.