SR w Lesku - apelacja, adwokat

Apelacje od orzeczeń wydanych przez Sąd Rejonowy (SR) w Lesku rozpoznaje Sąd Okręgowy w Krośnie. Z kolei od jego orzeczenia przysługuje niekiedy skarga kasacyjna albo kasacja do Sądu Najwyższego.

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.