SO w Olsztynie - apelacja, adwokat

Apelacje od orzeczeń wydanych przez Sąd Okręgowy (SO) w Olsztynie rozpoznaje Sąd Apelacyjny w Szczecinie. Z kolei od jego orzeczenia przysługuje niekiedy skarga kasacyjna albo kasacja do Sądu Najwyższego.

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.