SO w Legnicy - apelacja, adwokat

Apelacje od orzeczeń wydanych przez Sąd Okręgowy (SO) w Legnicy rozpoznaje Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.