SO w Katowicach - apelacja, adwokat, skarga kasac.

Apelacje od orzeczeń wydanych przez Sąd Okręgowy (SO) w Katowicach rozpoznaje Sąd Apelacyjny w Katowicach. Z kolei od jego orzeczenia przysługuje niekiedy skarga kasacyjna albo kasacja do Sądu Najwyższego.

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.