Warta odmawia wypłaty odszkodowania

Czy znaleźliście się Państwo w sytuacji, gdy TUiR Warta odmówiła zapłaty odszkodowania albo zaproponowała warunki, na które się nie zgadzacie? Jeśli tak i chcielibyście coś z tym zrobić, warto przeczytać kilka kolejnych zdań. Otóż możecie przetrząsać internet w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, co dalej, ale tak naprawdę opcje są dwie: zdać się na warunki Warty, względnie próbować przekonać tego ubezpieczyciela do swoich racji - albo szukać rozstrzygnięcia w ramach procedury cywilnej. Warta nie jest tu bowiem ostateczną instancją w tym sensie, że roszczenia o odszkodowanie wolno domagać się w sądzie. Nie ma znaczenia, czy chodzi o ubezpieczenie na życie, czy majątkowe (np. oc posiadacza samochodu).

Towarzystwa ubezpieczeń są trudnymi przeciwnikami i Warta nie jest tu wyjątkiem. To poważny przedsiębiorca, zatrudniający znakomitych fachowców. Dlatego decyzję o skierowaniu sprawy na drogę sądową proszę dobrze rozważyć. Nie obiecuję zwycięstwa, bo wszystko zależy od okoliczności konkretnego zdarzenia. Jeśli decyzję tę mimo wszystko Państwo podjęliście albo potrzebujecie konsultacji co do celowości takiego posunięcia, proponuję rozpocząć współpracę od przesłania mi maila z możliwie szczegółowym opisem sytuacji (daty, miejsce zdarzenia, stanowiska stron itd.) i oczekiwaniami. Do korespondencji proszę dołączyć skany zgromadzonej dokumentacji, najlepiej w formacie pdf. Na tej podstawie będę w stanie ocenić, czy jestem w stanie pomóc i na jakich warunkach.

adwokat Paweł Wrześniewski