Pomoc prawna

Poniżej odnośniki prowadzące do stron, gdzie nieco szerzej omawiam wybrane zagadnienia prawne, którymi zajmuję się w ramach mej praktyki. Jeśli interesującego Państwa hasła nie ma na liście, proszę kliknąć tutaj. Niewykluczone, że będę w stanie udzielić pomocy.

aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste * apelacja * autorskie prawa * bankructwo * domiar podatku dochodowego * dział spadku * elektroniczne postępowanie upominawcze * ile kosztuje założenie spółki * izby skarbowe * jak napisać pozew * jak napisać umowę spółki * jak opatentować wynalazek * jak zaskarżyć uchwałę wspolników * koszt patentu * koszty założenia spółki * licencja wyłączna * nakaz zapłaty * naruszenie dóbr osobistych * nieuczciwa konkurencja * ochrona własności przemysłowej * odpowiedź na pozew * odwołanie * patenty * pisma procesowe * podróbki (zwalczanie sprzedaży) * pomówienie i zniesławienie * pozew * pozew przeciwko członkom zarządu spółki * prawo własności przemysłowej * progi unijne * prokuratura * prywatny akt oskarżenia * przedawnienie * regulaminy * skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego * skarga kasacyjna * skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia * spadki * sprawy sądowe * sprostowanie * sprzedaż podróbek (zwalczanie) * ubezpieczenia (PZU) * ubezpieczenia (Warta) * uchwała wspólników (zaskarżenie) * umowa spółki * upadłość * Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej * urzędy skarbowe * ustawa prawo własności przemysłowej * wykorzystanie wizerunku * wynalazki * wzory przemysłowe * wzór apelacji * wzór skargi kasacyjnej * zakaz prowadzenia działalnosci gospodarczej * zarzuty od nakazu zapłaty * zasiedzenie * zaskarżanie uchwał wspólników * zastrzeżenia do protokolu kontroli * zdarzenia medyczne * zwalczanie nieuczciwej konkurencji