Doświadczenie zawodowe

Wykonuję zawody adwokata i rzecznika patentowego, odbyłem też na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego studia doktoranckie oraz studia podyplomowe poświęcone własności przemysłowej. Jestem autorem ponad tysiąca publikacji prawniczych, które w ciągu ostatnich kilkunastu lat ukazały się na łamach ogólnopolskiej prasy (Prawo i Gospodarka, Rzeczpospolita, Rachunkowość, Dziennik Gazeta Prawna, Nasz Rynek Kapitałowy). W internecie całkiem popularne są moje komentarze do obowiązujących przepisów. Jako prawnika zajmuje mnie zwłaszcza szeroko rozumiana cywilistyka, w tym problemy spółek, kontraktów, własności intelektualnej. Prowadzę sprawy sądowe, chętnie przygotowuję skargi kasacyjne. Ostatnio też licznie zwracają się do mnie osoby potrzebujące pomocy w sprawach dotyczących pomówień czy zasiedzenia nieruchomości (więcej o usługach prawniczych).

W 2011 r. pełniłem funkcję rzecznika prasowego Naczelnej Rady Adwokackiej. Napisałem też kilka książek prawniczych (Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, a także Charakter prawny zapisu na sąd polubowny oraz Ustawa o fundacjach. Komentarz praktyczny. Wzory pism.). W 2005 r. prezes Rady Ministrów docenił mój wkład w popularyzację zagadnień własności przemysłowej, przyznając państwową odznakę Za zasługi dla wynalazczości.

Paweł Wrześniewski

Odznaka