Domiar podatku dochodowego 75%

Domiar w wysokości 75% polega na obłożeniu taką daniną dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach bądź pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Przychody ustala się wówczas "na podstawie poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego w danym roku mienia, jeżeli wydatki te i wartości nie znajdują pokrycia w mieniu zgromadzonym przed poniesieniem tych wydatków lub zgromadzeniem mienia, pochodzącym z przychodów uprzednio opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania". Tyle przepisy, a dokładnie art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof).

Domiar da się kwestionować, zresztą wiele dotkniętych nim osób uznaje, że nie ma wyjścia i nie pozostaje nic innego, jak szukać prawnika. Ponieważ domiar przybiera formę decyzji administracyjnej, można wnieść odwołanie od niej. W ten sposób sprawa trafia do rozpatrzenia przez dyrektora właściwej izby skarbowej. Jeśli odwołanie nie przyniesie rezultatu, potem niewykluczony jest jeszcze spór sądowy.

adwokat Paweł Wrześniewski