Dawne, przedwojenne Krakowskie Przedmieście

Poniżej ul. Krakowskie Przedmieście przed wojną.

Widok na ul. Marszałkowską w Warszawie

Pocztówka, format 141 x 86, bez obiegu. Na odwrocie napis Zdjęcia z teki K. Wojutyńskiego-Warszawa. Z lewej strony w tle Pałac Saski, z prawej Pałac Potockich.