Przedwojenny Plac Zamkowy w stolicy

Poniżej stołeczny Plac Zamkowy przed wojną.

Kolumna Zygmunta na Placu Zamkowym w Warszawie

Pocztówka, format 139 x 90, nadana w Warszawie dokładnie 1 stycznia 1946 r. Na odwrocie życzenia noworoczne, a także odciśnięte atramentem słowa Verlag F. Gazda, Warschau, Piusstr. 47a. Tel. 939-02. Pieczęć ta, a także podpis na awersie pozwala przypuszczać, że autorem fotografii jest Franciszek Gazda.