Belweder w Warszawie

Poniżej stołeczny Belweder przed wojną.

Belweder w Warszawie

Pocztówka, format 90 x 139, bez obiegu. Na odwrocie odciśnięte atramentem słowa Verlag F. Gazda, Warschau, Pius XI Str. 47a. Pieczęć ta, a także podpis na awersie pozwala sądzić, że autorem fotografii jest Franciszek Gazda.