Przedwojenny Tarnów

Poniżej Tarnów przed wojną.

Tarnów. Dworzec kolejowy

Pocztówka nadana w Tarnowie 25 listopada 1917 r., format 137 x 88 mm. Na odwrocie napis W S. T. Naśladownictwo zastrzeżone i odręczna korespondencja. Fotograf nie ujawnił swego autorstwa.