Przedwojenny Sandomierz

Poniżej Sandomierz przed wojną.

Sandomierz - ratusz

Pocztówka nadana w Sandomierzu 18 lipca 1931 r., format 138 x 89 mm. Na odwrocie napisy Sandomierz. Ratusz, Wydawnictwo Oddziału Sandomierskiego Polskiego Tow. Krajoznawczego i Księgarni "Ognisko". Przedruk wzbroniony oraz "AKROPOL" KRAKÓW. Oprócz tego skreślona czarnym, miejscami wyblakłym już atramentem korespondencja do kapitana Czesława Łagutko ze Lwowa. Fotograf nieznany. Dziś widocznego na fotografii trawnika u stóp ratusza już nie ma, a miejsce handlarek w kraciastych chustach zajęły tabuny turystów.