Przedwojenny Chorzów

Poniżej przedwojenny Chorzów.

Widok industrialnego Chorzowa

Fotografia (pocztówka) ze zbiorów prywatnych, format 137 x 88 mm. Na odwrocie odciśnięta fioletowym tuszem pieczęć: FOT. A. SIERMONTOWSKI Prawo reprodukcji zastrzeżone, w lewym górnym rogu odręczny dopisek czarnym atramentem Królewska Huta, a w środkowej części u dołu powielone mechanicznie słowo Satrap. Oprócz tego prywatna korespondencja nakreślona poszarzałym ze starości tuszem, adresowana do Żyrardowa w ówczesnym woj. warszawskim. Dla niezorientowanych: Królewska Huta to dawna nazwa miasta Chorzów, będąca tłumaczeniem nazwy niemieckiej - Königshütte. Trudno mi ocenić, kiedy wykonano to zdjęcie. Wydaje się, że już w okresie poplebiscytowym, gdy Chorzów wchodził w skład II RP - ale to tylko domysły. Mistrzowskie ujęcie, industrialna ekspresja jak dla mnie wprost powalająca. Aleksander Siermontowski zmarł w 1942 r. i choćby dlatego zastrzeżenie prawa reprodukcji - na przedwojennych pocztówkach dość popularne - w rozumieniu prawa autorskiego nie może już wiązać.

Chorzów - ładowanie węgla

Pocztówka ze zbiorów prywatnych, format 138 x 90 mm. Na odwrocie brak napisów, są za to ślady po wyrwaniu z albumu. Zdjęcie musiało doczekać się kilku wydań, bo można znaleźć je na kartkach opatrzonych tym samym podpisem (Chorzów - ładowanie węgla) wydawanych i wysyłanych przed wojną.