73 Pułk Piechoty

Poniżej fotografia związana z Siedemdziesiątym Trzecim Pułkiem Piechoty, do której udało mi się dotrzeć. Jednostka ta stacjonowała w Katowicach. Mam nadzieję, że dzięki Państwa pomocy fotografii i materiałów będzie z czasem przybywać.

Grupa żołnierzy 73. Pułku Piechoty

Fotografia ze zbiorów prywatnych, format 138 x 88 mm. Na odwrocie nagryzmolona ołówkiem liczba "81". Właściciel zdjęcia przekazał mi informację, że wykonano je przy ul. Koszarowej w Katowicach, na terenie koszar, przy tzw. pruskim koszarowcu od strony wewnętrznej - i że budynki te stoją do dziś. I to tyle, co jestem w stanie powiedzieć w kwestii rekonstrukcji wydarzeń. Jeśli ktoś z Państwa wie, kiedy zebrała się ukazana tu grupa, rozpoznaje osoby uwiecznione na fotografii bądź chciałby podzielić się swą wiedzą na temat samej jednostki, zachęcam do kontaktu.

Grupa żołnierzy 73. Pułku Piechoty

Fotografia otrzymana od osoby, której dziadek szuka jakichkolwiek informacji o służbie swojego ojca Jana Chmielewskiego (rocznik 1899). Niestety w rodzinnych zbiorach zdjęcie to zachowało się bez żadnych napisów na odwrocie. Najprawdopodobniej wykonano je w latach 20. ub. w. Ponieważ niektórzy są zdania, że miejscem służby były Katowice, zaryzykowałem umieszczenie fotografii nie tylko w części poświęconej jednostkom wojskowym wymagającym identyfikacji, ale i tutaj. Patrząc na wyposażenie żołnierzy można chyba typować, że to piechurzy, a i pewne elementy odzieży wydają się bardzo podobne do tych z pierwszego zdjęcia. Jeśli się mylę, proszę dać znać. Wszelkie informacje można też przesyłać bezpośrednio do właściciela.

Grupa żołnierzy 73. Pułku Piechoty

I jeszcze jedno zdjęcie z tego samego źródła, co poprzednie. Odbitka jest niestety bardzo niskiej jakości, przeleżała wiele lat w pudełku z innymi fotografiami. Znów, nie mamy nawet pewności, czy to rzeczywiście 73 pp. Nie wiemy również, która z uwidocznionych tu postaci to pradziadek właściciela. Znaczenia samej sceny też możemy jedynie się domyślać. Czy jeden z odzianych w czerń cywili jest księdzem? Czy teczka trzymana przez pierwszego z prawej żołnierza wskazuje na jakieś spotkanie robocze? Czekamy na Państwa pomysły.

Alfons Urbanowicz z 73. Pułku Piechoty

Na fotografiach Alfons Urbanowicz, syn Konstantego i Walerii z d. Biniewskiej. Wedle danych pozyskanych z Archiwum Państwowego w Poznaniu urodził się 30 listopada 1891 r. w Herrnstadt. Z kolei dzięki wymianie informacji na forum Inne Oblicza Historii udało się ustalić, że w 1928 r. służył w 73 PP (major korpusu oficerów piechoty, starszeństwo od 1 czerwca 1919 r. ze 111 lokatą). Wykonane w sepii i mające wielkość kartki pocztowej zdjęcia pochodzą ze zbiorów Pana Adama Trzcińskiego (Urbanowicz był bratem jego babci), który będzie wdzięczny za wszelkie informacje na temat uwiecznionej na nich postaci. Ciekawostka: na fotografii "cywilnej" w prawym dolnym rogu znajduje się wytłoczony znak atelier fotograficznego "Willi Lang", co zdaniem właściciela wskazuje, że została wykonana w Katowicach.