3 Pułk Strzelców Podhalańskich

Poniżej fotografia związana z 3 Pułkiem Strzelców Podhalańskich, do której udało mi się dotrzeć. Jednostka ta stacjonowała w Bielsku i Boguminie. Mam nadzieję, że dzięki Państwa pomocy fotografii i materiałów będzie z czasem przybywać.

3 Pułk Strzelców Podhalańskich - zbiórka przed wyjazdem na ćwiczenia wysokogórskie

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego (sygnatura: 1-W-1318-2), opisana jako Ćwiczenia wysokogórskiego oddziału detaszowanego 3 Pułku Strzelców Podhalańskich w Tatrach. Zbiórka przed wyjazdem na ćwiczenia wysokogórskie go Zakopanego. Data: 1924 r. Za możliwość opublikowania tego zdjęcia tutaj poniosłem na rzecz NAC całkiem przyzwoitą opłatę, niemniej dysponentem fotografii pozostaje Narodowe Archiwum Cyfrowe i to z nim należy ustalać kwestie wykorzystywania jej w swoich projektach.