Deutsch * English * Русский

Paweł Wrześniewski - strona główna

Witam. Proszę wybrać interesujący Państwa obszar mej działalności, klikając właściwe hasło.

Adwokat

Rzecznik patentowy

Internetowa encyklopedia prawna

Przegląd Prasy Prawniczej

Książki i komentarze do przepisów

Varia

Projekt 2rp

Inne strony:

sądy powszechne

urzędy skarbowe

Nowości:

art. 31a Prawa prasowego

oszustwo w prawie polskim

art. 157 Kodeksu karnego

art. 107 Kodeksu wykroczeń

czynny żal

art. 160 Kodeksu karnego

pomówienie i zniesławienie

jak zastrzec znak towarowy

art. 52 ustawy o radiofonii i telewizji

znaki drogowe

znany lekarz

art. 124 Prawa farmaceutycznego

naruszenie dóbr osobistych

art. 155 Kodeksu karnego

koszt zastrzeżenia znaku towarowego

art. 13 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

przykłady znaków towarowych

pożyczka

Traktat singapurski o prawie znaków towarowych

usługi prawnicze

gwarancja

rękojmia za wady

art. 187 Kodeksu postępowania cywilnego

zwalczanie nieuczciwej konkurencji

art. 24 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

art. 579 Kodeksu cywilnego

skarga do WSA

art. 808 Kodeksu cywilnego

art. 87 Kodeksu wykroczeń

skarga bezzasadna