Deutsch * English * Русский

Paweł Wrześniewski - strona główna

Witam. Proszę wybrać interesujący Państwa obszar mej działalności, klikając właściwe hasło.

Adwokat

Rzecznik patentowy

Internetowa encyklopedia prawna

Przegląd Prasy Prawniczej

Książki i komentarze do przepisów

Varia

Projekt 2rp

Inne strony:

sądy powszechne

urzędy skarbowe

Nowości:

art. 31a Prawa prasowego

oszustwo w prawie polskim

art. 157 Kodeksu karnego

art. 107 Kodeksu wykroczeń

czynny żal

art. 160 Kodeksu karnego

pomówienie i zniesławienie

zakaz działalności gospodarczej

art. 44 Kodeksu pracy

art. 39 Prawa prasowego

art. 125 Kodeksu wykroczeń

art. 156 Kodeksu karnego

naruszenie dóbr osobistych

art. 155 Kodeksu karnego

art. 493 Kodeksu postępowania cywilnego

art. 13 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

art. 43 Prawa prasowego

pożyczka

art. 23 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

art. 305 Prawa własności przemysłowej

gwarancja

rękojmia za wady

art. 187 Kodeksu postępowania cywilnego

zwalczanie nieuczciwej konkurencji

art. 24 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

art. 579 Kodeksu cywilnego

art. 306 Kodeksu karnego

art. 172 Kodeksu cywilnego

art. 87 Kodeksu wykroczeń

art. 266 Kodeksu spółek handlowych