Deutsch * English * Русский

Paweł Wrześniewski - strona główna

Witam. Proszę wybrać interesujący Państwa obszar mej działalności, klikając właściwe hasło.

Adwokat

Rzecznik patentowy

Internetowa encyklopedia prawna

Przegląd Prasy Prawniczej

Książki i komentarze do przepisów

Varia

Projekt 2rp

Inne strony:

sądy powszechne

urzędy skarbowe

Nowości:

art. 51 Kodeksu wykroczeń

oszustwo w prawie polskim

art. 297 Kodeksu karnego

art. 107 Kodeksu wykroczeń

czynny żal

art. 16 Kodeksu karnego skarbowego

pomówienie i zniesławienie

art. 212 Kodeksu karnego

art. 44 Kodeksu pracy

art. 207 Kodeksu postępowania cywilnego

art. 125 Kodeksu wykroczeń

art. 190 Kodeksu karnego

art. 77 ustawy o rachunkowości

art. 284 Kodeksu karnego

art. 3989 Kodeksu postępowania cywilnego

art. 49 ustawy o ochronie danych osobowych

art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

pożyczka

art. 23 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

art. 300 Kodeksu karnego

gwarancja

rękojmia za wady

art. 556 Kodeksu cywilnego

art. 568 Kodeksu cywilnego

art. 577 Kodeksu cywilnego

art. 579 Kodeksu cywilnego

art. 638 Kodeksu cywilnego

art. 656 Kodeksu cywilnego

art. 87 Kodeksu wykroczeń

art. 178a Kodeksu karnego